DENETİM

Denetleme prosedürlerimizi kullanarak, Yetkili Servis çalışma ve uyum süreçlerini denetler sorun var ise düzenler standartlara uyumlu hale getiririz.

Tanımsız zamanlarda habersiz veya tanımlı zamanlarda haberli adres ziyareti yaparak incelemelerimiz ile veya uzaktan anket çalışmalarımız ile Yetkili Servislerimizi denetleriz.

Müşterilerimizi ziyaret ederek Yetkili Servislerimizin yaptığı işlemleri yerinde görür, şartnameye uygunluğunu ve CRM üzerinden bildirilen ile fiziki durumun birbiri ile uyumunu kontrol eder, raporlar hazırlarız.

Denetim ekibimizin Yetkili Servisimiz ile ilgili kanaat notunu da ayrıca değerlendirmeye ekleriz.

Bütün kontroller sonucunda Yetkili Servisimizin Markayı temsil kabiliyetinin ne kadar yeterli olduğu, düzeltilmesi gerekli yönlerinin neler olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirleriz.

Yapılan denetimlerin sonuçlarını değerlendirmek için kişisellikten uzak profesyonel anlamda geçerliliği kabul görmüş servis performans ölçüm yazılımları kullanırız.

Bütün çalışmaların ardından çıkan sonucun en son değerlendirmesini ise yine uzman ekibimiz, Yetkili Servis istasyonunun yeterlilik ve performans ölçümlemelerini hangi servisi değerlendirdiğini bazen bilmeden, bazen de özellikle bilerek gözden geçirir.

Böylece bazen kişisel kararlar vermemeye özen gösterir, bazen de verilmesi gereken acil kararlar ve alınması gereken önlemler var ise hemen alırız.

 

HİZMET VERDİĞİMİZ MARKALAR